Kolbloemstraat 22, 3700 Tongeren | Tel: +32479/700237 | info@eazymatic.be

Bel 0479/700237, mail info@eazymatic.be of vul ons contactformulier in indien u het antwoord op uw vraag niet kan vinden.

Vraag: Mijn garagepoort of hekken beweegt niet. Toch hoor ik geluid in de motorisatie?

Antwoord:

Als u op de handzender drukt en u hoort het openersysteem starten maar de poort beweegt niet, kan de poort van het openersysteem zijn “losgekoppeld”. In dit geval hoeft u alleen de opener opnieuw met de deur of poort te koppelen. Er zijn specifieke instructies om dit te doen voor verschillende soorten poortopeners.

Wanneer u de deur of poort weer met de opener inschakelt, is het uiterst belangrijk ervoor te zorgen dat de deur of poort zich altijd in dezelfde positie bevindt als toen deze werd losgekoppeld van de opener! Anders stopt de deur of poort mogelijk niet en blijft deze op de vooraf ingestelde positie, en dit kan ertoe leiden dat de deur of het openersysteem beschadigd raakt.

Garagedeur

Ga naar je openersysteem en trek aan de koord tot je een klikgeluid hoort. Dit betekent dat het aangrijpmechanisme in actie is gekomen.
Beweeg de deur met de hand totdat de slede met een tweede hoorbaar klikgeluid weer in de rail grijpt. Uw opener is nu opnieuw verbonden met de poort en ze moet nu bewegen als de handzender wordt ingedrukt.

Draaihekken

Came Krono: Het aan- of ontkoppelingsmechanisme bevindt zich linksonder van de spindelmotor.
Activeer de vergrendeling door de meegeleverde sleutel in de daartoe bestemde opening te steken. Indien u de sleutel hebt bediend zal er een mechanisme uit de motor komen. Dit mechanisme dient u 90° te draaien om uw motor te ontkoppen. Voor het weer aankoppelen brengt u het mechanisme weer in z’n oorspronkelijke positie. Uw opener is nu opnieuw ingeschakeld en de deur moet bewegen wanneer de handzender wordt ingedrukt.

Schuifpoort

V2 Ayros: Het in- en ontkoppelingsmechanisme bevindt aan de voorzijde van de motorblok.
Met een van de meegeleverde sleutels opent u de opening waarin de ontkoppelhendel kan aanbrengen
Draai de ontkoppelhendel kloksgewijs om de motor te ontkoppelen.

Om de motor terug aan te koppelen draait u de ontkoppelhendel in de tegenovergestelde richting.

Vraag: Mijn garagepoort of hekken beweegt niet als ik op de handzender druk.

Antwoord:

Gaat uw garagedeur of tuinhek niet open, ook al heeft u op de handzender gedrukt, dan zijn de batterijen in uw zender mogelijk leeg. Lees verder om erachter te komen hoe u kunt zien of dit het geval is en wat u in dit geval moet doen.

Als u op de handzender drukt en hoort dat het openersysteem werkt maar de deur beweegt niet, kan de deur losgekoppeld worden van het openersysteem. Deze vraag werd hierboven behandeld.

Vraag: Mijn handzender is verloren of gestolen. Wat moet ik doen om mijn garage weer veilig te maken?

Antwoord:

Als u een handzender verliest, is het veiliger om de zender uit het systeem te verwijderen of om de codering van alle andere zenders en de opener te wijzigen. Dit voorkomt in ieder geval dat iemand die uw zender vindt, deze gebruikt. Ontdek hoe u handzenders uit het systeem verwijdert of de code wijzigt door de volgende video’s te bekijken. De instructies hiervoor zijn afhankelijk van het gebruikte draadloze radiosysteem.
Als u een gemeenschappelijke handzender gebruikt, meld het verlies of de diefstal dan aan de persoon die verantwoordelijk is voor uw deur- of poortsysteem (bijv. Vastgoedbeheerder). U ontvangt een nieuwe handzender waarmee u uw handzender verwijdert en vervangt.

Nadat u de wijziging heeft doorgevoerd, moet uw handzender opnieuw worden geprogrammeerd.

Vraag: Welke batterij heb ik nodig voor mijn handzender of draadloze accessoire?

Antwoord:

Eazymatic producten zijn uitgerust met conventionele batterijen. Deze zijn vaak te koop in de normale verkooppunten.
In de meest gevallen wordt een batterij van het type CR2032 gebruikt.

Vraag: Moet de stuurkast van mijn poortaandrijving echt op de paal of de muur worden gemonteerd?

Antwoord:

Nee, u kunt de bedieningseenheid ook in de garage, in de kelder of ergens anders plaatsen. Eazymatic stureenheden zijn compact en nemen weinig ruimte in beslag. Dit geeft u een grote flexibiliteit bij het installeren van de besturingseenheid.

Wij zullen u adviseren over de maximale kabellengte, de kabeldoorsnede en waar u op moet letten.

Nog een paar vuistregels: kabellengtes tot 25 meter zijn geen probleem, bijv. om de besturingseenheid in uw garage of in de kelder te installeren. Zorg er in dat geval voor dat de kabel een voldoende grote doorsnede heeft (minimaal 1,5 mm²).

Vraag: Wat betekent ED of Duty Cycle?

Antwoord:

Duty cycle (ED) is de periode waarin een apparaat zonder onderbreking kan worden gebruikt. Daarna moet een rustfase plaatsvinden om beschadiging te voorkomen.

Voor elektromotoren wordt vaak een bedrijfsmodus en een inschakelduur (ED) in % gespecificeerd. Motoren zonder specificatie of met bedrijfsmodus S1 zijn geschikt voor continu gebruik. Motoren met bedrijfsmodus S2 zijn geschikt voor kortstondig gebruik. Als er geen gebruikstijd is opgegeven, geldt een gebruikstijd van 10 minuten.

Voorbeeld: wordt een garagedeuropener met 20% ED S2 getoond, dan is de maximaal toegestane gebruiksduur 2 minuten. De afkoelfase moet minimaal 8 minuten duren.

Vraag: welk bereik heeft mijn handzender?

Antwoord:

Het bereik van het draadloze radiosysteem hangt af van waar de opener en het bedieningsapparaat zijn geïnstalleerd en kan verschillen afhankelijk van hun locatie. Om het bereik te maximaliseren, plaatst u de opener en het bedieningsapparaat zo dat de meest directe lijn in vogelvlucht zo min mogelijk door metselwerk of andere dempende materialen loopt.

Het type en de staat van de materialen waar de radiogolven doorheen gaan, speelt een belangrijke rol.

Materiaalbereik
Lucht, open lucht 100%
Hout, gips 80 tot 95%
Ongecoat glas 70 tot 90%
Bakstenen, beton 60 tot 90%
Gemetalliseerd glas (bijv. Isolatieglas) 10 tot 60%
Gewapend beton 10 tot 50%
Carrosserie 10 tot 40%
Metalen wanden, metalen rooster 0 tot 10%

Hoe hoger het percentage en dus ook de actieradius, hoe verder weg u uw deur kunt bedienen. Als algemene regel geldt echter: bedien uw deuren om veiligheidsredenen alleen als ze in het zicht zijn.

Vraag: Hoe kan het bereik van de handzenders worden gemaximaliseerd?

Het bereik van het draadloze radiosysteem hangt af van waar de opener en het bedieningsapparaat zijn geïnstalleerd en kan verschillen afhankelijk van hun locatie. Om het bereik te maximaliseren, plaatst u de opener en het bedieningsapparaat zo dat de meest directe lijn in vogelvlucht zo min mogelijk door metselwerk of andere dempende materialen loopt.
Om het bereik van uw draadloze radiosysteem te maximaliseren en uw deuren zo ver mogelijk te kunnen bedienen, zijn er enkele tips waarmee u rekening moet houden bij het installeren van uw openersysteem: Vermijd onnodige metalen afschermingen zoals slagbomen of behuizingen. Blijf zo ver mogelijk weg van onder spanning staande kabels en apparaten zoals verlichting of machines. Andere mogelijke storingsbronnen die het bereik beperken, zijn onder meer:

Mobiele telefoons, babyfoons, schakelende voedingen
Draadloze systemen zoals draadloze telefoons, draadloze audiotransmissie
Computer-, audio- / videosystemen
Fluorescerende verlichting
Microgolfovens
Houd afstand van deze storingsbronnen of, indien mogelijk, vermijd ze in de buurt van uw opener. Ook de thermische beglazing in uw auto kan het bereik beïnvloeden. De minste absorptie vindt plaats ter hoogte van de A-stijl, dus links en rechts van de voorruit.

Ook het type en de staat van de materialen waar de radiogolven doorheen gaan, speelt een belangrijke rol. Om erachter te komen welke materialen het assortiment slechts minimaal beïnvloeden, verwijzen wij u naar de vorige vraag.

Bij problemen met het bereik raden we het gebruik van een externe staafantenne aan: dit verbetert het bereik van de handzender en opener aanzienlijk.

Vraag: Hoe integreer ik een nieuwe zender in mijn openersysteem?

Antwoord:

Als u een extra handzender heeft gekocht of de codering heeft gewijzigd nadat u een zender bent kwijtgeraakt, moet deze eerst op de opener worden aangesloten voordat u de handzender kunt gebruiken om de deur te bedienen. Dit doet u door de handzender te programmeren. Dit kan u door op de ontvanger een knopje in te drukken en dan de knop de handzender te bedienen. Ook is het mogelijk om de code over te zetten van de ene naar de andere zender. Dit overzetten van de code gebeurt met een specifieke procedure afhankelijk van het type zender. Deze procedure kan meestal in de gebruikshandleiding worden teruggevonden. De nieuwe zender moet wel compatibel zijn met uw huidige ontvanger.

Vraag: Hoe integreer ik een codeklavier in mijn openersysteem?

Antwoord:

De manier waarop deze dient te worden geïntegreerd hangt af van het type codeklavier. Het codeklavier kan draadloos of bedraad zijn. In het laatste geval kan het codeklavier uitgerust zijn met geïntegreerde relais of met een aparte printplaat waarop de relais zich bevinden. In het geval van een bedraad codeklavier moet er een een kabel gelegd worden van het klavier naar de stuureenheid/ontvanger. De relais die wordt geactiveerd door het codeklavier wordt dan aangesloten op het startcontact van de poortopener.

Indien u over een draadloos codeklavier beschikt gebeurt de procedure voor het inlezen van het klavier gelijkaardig aan dat van de programmatie van een handzender. Dit wil zeggen dat de ontvanger moet geactiveerd worden, waarna de druknoppen van het klavier volgens een welbepaalde procedure/sequentie moeten worden bediend. Na het volgen van deze procedure is de nieuwe code ingelezen en worden de standaard “mastercodes” gewist.

Vraag: Wat is een potentiaalvrij (“droog”) contact

Antwoord:

Een potentiaalvrij contact wordt gebruikt om een toestand of informatie tussen elektrische apparaten over te dragen. Potentiaalvrij betekent dat een verbinding passief is: er wordt geen spanning op geleverd en er mag geen spanning aan worden geleverd. Externe spanning op het potentiaalvrije contact op de aandrijving leidt tot vernietiging van de elektronische printplaat.

Vraag: Wat is een normaal-open (NO) of normaal-gesloten (NC) contact?

Antwoord:

Normaal gesloten (N.C.) en normaal open (N.O.) contacten schakelen een circuit. Ze brengen een verbinding tot stand binnen een elektrisch circuit of verbreken deze.

N.C.-contacten onderbreken een elektrisch circuit wanneer ze worden geactiveerd. Als het contact rust en niet wordt bediend, is het gesloten.

Normaal-open contacten sluiten een elektrisch circuit wanneer ze worden geactiveerd. Als het contact niet is geactiveerd, is het open. Het moet sluiten om het elektrische circuit te sluiten.

Vraag: Er is geen stopcontact bij mijn garagedeur. Kan ik hem nog elektrisch bedienen?

Antwoord:

Ja dat kan! Eazymatic heeft speciale garagedeuropenersystemen die gebruik maken van batterijtechnologie en geen stopcontact nodig hebben.

Voor garagedeuren maakt de Comfort accu u onafhankelijk van stroom. Een krachtige batterij voorziet de opener gedurende lange tijd van stroom. Als de batterij moet worden opgeladen, hoeft u deze alleen maar af te nemen en op een normaal huishoudelijk stopcontact aan te sluiten.

Als alternatief kan de batterij-unit ook worden aangesloten op een modern zonnepaneel. Hierdoor kunt u de kracht van de zon gebruiken om een alternatieve energiebron te creëren voor het klassieke stopcontact. Het paneel met hoge capaciteit heeft niets anders nodig dan daglicht om de opener van stroom te voorzien. De gewonnen energie wordt opgeslagen door de batterij en afgetapt wanneer de deur wordt bewogen. U kunt de accu-unit ook verwijderen en opladen via een stopcontact.

Uiteraard kan er door ons ook een stopcontact worden bijgeplaatst indien er zich in de nabijheid stroom kan afgetakt worden.

Vraag: Kunnen draai- of schuifpoorten met een helling worden voorzien van een openersysteem?

Antwoord:

In principe is het mogelijk om openers op draai- en schuifpoorten te monteren met een hellingspercentage tot 10 procent. We raden aan dat uw geautoriseerde dealer dit van geval tot geval onderzoekt. Wij raden u aan om indien nodig extra veiligheidsvoorzieningen in uw poortsysteem te installeren.

Voor draaipoorten is er een beugelset voor hellingen. De draaipoortaandrijvingen kunnen na goedkeuring op hellingen tot 10 procent worden ingezet.

Voor schuifpoorten zijn er radiale dempers, ook wel rotatiedempers genoemd, om de snelheid te regelen. Dit is belangrijk wanneer er een helling aanwezig is. Als het slot op dergelijke poorten wordt losgelaten, zullen ze automatisch gaan bewegen zonder dit onderdeel. Het doel van een radiale demper is daarom om te voorkomen dat poorten te snel bewegen. Wij adviseren u graag over extra veiligheidsvoorzieningen voor onze poorten wanneer deze op een helling worden geïnstalleerd.

Vraag: Ik wil een nieuwe handzender aanschaffen. Waar moet ik op letten?

Antwoord:

Uw nieuwe handzender moet hetzelfde draadloze radiosysteem (Multi-Bit, bi-linked, DM7S) en dezelfde frequentie gebruiken als uw opener en uw bestaande handzender. Kijk op de achterkant van je zender of de ontvanger van je opener om de frequentie te vinden.

Eazymatic gebruikt de volgende frequenties:

868 MHz
433 MHz
40 MHz (niet meer beschikbaar – neem contact op met onze klantenservice als uw opener deze frequentie gebruikt)
27 MHz (niet meer beschikbaar – neem contact op met onze klantenservice als uw opener deze frequentie gebruikt)
In andere landen zijn mogelijk extra frequenties beschikbaar.

Vraag: Wat betekent bi-linked?

Antwoord:

bi-linked is een uiterst veilig draadloos radiosysteem voor het aansturen van openers. bi · linked wordt gebruikt in onze nieuwe handzenders evenals in onze nieuwe radiocodetoetsenborden en vingerafdruklezer.

De draadloze overdracht is extreem veilig met een AES-norm conform 128-bit encoder, zoals wordt gebruikt voor toepassingen zoals internetbankieren en gecodeerde https-webpagina’s voor bestelprocessen. Elke keer dat een knop wordt ingedrukt, wordt een andere code verzonden, waardoor het vrijwel onmogelijk is om het draadloze signaal te kopiëren of te decoderen.

Openers en accessoires die het bi · linked-systeem gebruiken, hebben het voordeel dat ze niet alleen instructies kunnen verzenden, maar ook antwoorden kunnen ontvangen: u kunt bijvoorbeeld een handzender gebruiken om erachter te komen of uw deur gesloten is. De communicatie tussen de opener en de bedieningsapparatuur is bidirectioneel en werkt dus in beide richtingen.

Vraag: Wat betekent Multi-Bit?

Antwoord:

Multi-Bit is een bewezen en uiterst veilig draadloos radiosysteem voor het aansturen van openers. Signalen die van handzenders, codetoetsenborden en andere bedieningsapparaten naar openers worden gestuurd, worden betrouwbaar verzonden met 48-bits codering.

Het gebruik van in totaal zo’n 70 miljoen verschillende transmissiecodes zorgt voor een uitstekende mate van veiligheid. Elke opener gebruikt een andere code. Als er bijvoorbeeld een handzender ontbreekt, kan voor alle andere apparaten eenvoudig een nieuwe code worden geprogrammeerd. Dit betekent dat de verloren handzender niet meer werkt als deze in verkeerde handen valt.

Multi-bit is een unidirectioneel radiosysteem dat slechts in één richting werkt: de handzender verzendt een instructie en de opener voert deze uit, bijvoorbeeld door de deur te openen.

Vraag: Zijn de radiogolven van mijn draadloze radiosysteem schadelijk?

Antwoord:

Nee. Er zijn vrijwel geen schadelijke emissies van draadloze producten die de gezondheid van mens en dier kunnen aantasten. Ook zijn er bij ons geen schadelijke effecten bekend die onze draadloze producten hebben op pacemakers of gehoorapparaten.

Een belangrijk kenmerk dat onze producten onderscheidt, is dat ze werken met extreem lage emissies (minder dan 10 mW) en dat deze emissies altijd maar voor een zeer korte tijd optreden en in het millisecondebereik liggen. Ter vergelijking: een mobiele telefoon werkt met veel hogere emissies (tot 1.000 mW) en deze treden veel langer op.

U kunt er dus zeker van zijn dat uw Eazymatic draadloze radiosysteem niet schadelijk is, aangezien alle Eazymatic draadloze producten op de markt voldoen aan de basisvereisten van de Europese R & TTE-richtlijn 1999/5 / EC, die is omgezet in de Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act (FTEG) in Duitsland. Naast het voldoen aan alle relevante normen met betrekking tot de voortplanting van radiogolven en elektrische veiligheid, omvat dit ook het voldoen aan de relevante normen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en die welke de veiligheid en bescherming van personen in elektromagnetische velden (EMV) regelen.

Vraag: Welke andere accessoires kan ik naast mijn handzender op mijn openersysteem aansluiten?

Antwoord:

Voor meer veiligheid en comfort op maat heeft Eazymatic een uitgebreid assortiment accessoires die we continu uitbreiden. U kunt extra handzenders met extra functies aanschaffen. Of een fotocel om uw deur te beveiligen en te voorkomen dat de deur beweegt zodra er een obstakel op zijn pad staat. Er is een back-upbatterij om in geval van nood stroom te leveren, of een zonnepaneel als alternatieve energiebron, en nog veel meer – kijk niet verder dan hier om precies de juiste accessoires te vinden die aan uw behoeften voldoen.

Dit delen:

Soortgelijk:

Leuk vinden Bezig met laden...

Antwoord gevonden?

Stel uw vraag

%d -bloggers vinden dit leuk: